Aktívny bleskozvod

Zverejnené: 30.06.1999

Aktívne bleskozvody vyhovujú norme STN 34 1391 ako aj francúzskej norme NF C 17 - 102. Aktívny bleskozvod je štandardne zložený z týchto častí:

  • Centrálny zachytávací hrot, z elektrolytickej medi alebo z nerezovej ocele. Prechádza celým bleskozvodom a vytvára spojitú cestu pre vedenie blesku do zeme. Je upevnený na nástavci minimálne vo výške 2 metrov nad úrovňou najvyššieho bodu chráneného objektu.
  • Vrchná séria elektród
  • Generátory iskier 
  • Spúšťacia elektronika aktívneho bleskozvodu uzavretá do ochranného obalu

Aktívny (všeobecne pulzný alebo pulzar) bleskozvod čerpá svoju energiu z elektrického poľa ovzdušia

ktorého intenzita sa výrazne zvyšuje s približujúcou sa búrkou až na hodnoty niekoľko tisíc voltov na meter. Dolná séria zberacích elektród umožňuje nabiť touto energiou spúšťaciu elektroniku. Časový úsek tesne pred úderom blesku je charakterizovaný náhlym prudkým zvýšením elektrického poľa ovzdušia, ktoré je detekované hrotom bleskozvodu. Táto informácia je vyslaná do spúšťacej elektroniky, ktorá po tomto signále uvoľní nahromadenú energiu vo forme ionizácie hrotu bleskozvodu.

mollis Sed aliquet mollis
Obrázok 2 Etiam vel ante
Obrázok 3 Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci