Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Istič
Written by Administrator   

Istič je elektrické zariadenie, ktoré ak ním preteká prúd väčsí ako je nominálny (nadprúd alebo skrat) automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu (resp. spotrebiča) a tým bráni jeho preťaženiu ako aj prípadnému úrazu osôb. Jeho hlavnou výhodou oproti poistke je, že je ho možné znova zopnúť a používať bez potreby výmeny jeho častí. Ističe sa vyrábajú pre rôzne prúdové zaťaženie - od menších, ktoré ochraňujú napríklad len byt či dom, až po veľké ističe ochraňujúce vysokonapäťové vedenia dodávajúce prúd pre celé mesto.

Read more...
 
Prúdový chránič
Written by Administrator   

Prúdový chránič je elektrické zariadenie (elektrický prístroj), zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dochádza k úniku (aj relatívne malej) časti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo poruchový prúd). K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu.

Read more...
 
Bleskozvod - údržba a opravy
Written by Jozef Vitališ   
Napriek povinnosti zabezpečiť budovu bleskozvodom ho najmä staršie rodinné domy nemajú namontovaný. Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Našťastie, v súčasnosti okrem stavebných úradov vyžadujú bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne, takže mnoho vlastníkov pristupuje k ich oprave. Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami.
Read more...
 
Projekt elektroinštalácie
Written by Materiály a technické vybavenie súčasného interiéru | Jaga group   

Elektrickú inštaláciu musí zhotoviť odborná firma, ktorá garantuje, že výsledná elektroinštalácia bude zodpovedať platným normám a predpisom. Dodávateľ elektroinštalácie musí doložiť revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení. Revízna správa sa predkladá investorom pri kolaudácii stavby.

Read more...
 
Rekonštrukcia kúpeľne: Umiestnenie elektroinštalácie a elektrických zariadení
Written by Michal Domonkos   

V kúpeľne treba viac ako inde dodržiavať zásady bezpečnosti pri používaní elektrických prístrojov. Preto uvádzame aspoň niektoré z nich.

Read more...
 
Bez elektriny to už nepôjde
Written by Weby Group   
Či sa nám to páči, alebo nie – je to jasné. Stali sme sa zajatcami svojho vlastného vynálezu – elektrickej energie.Je veľmi veľa vecí, o ktorých už aj prestávame tušiť ako veľmi ich potrebujeme, až kým sa nestane celkom banálna vec – kým nedôjde k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. Vtedy v našich domácnostiach nastávajú malé i väčšie katastrofy - koláče, ktoré pečieme v elektrickej rúre ostanú nedopečené a spľasnuté, po ceste do pivnice, kde ideme predsa len skontrolovať, či to nie je v našich poistkách dobre že nespadneme dolu hlavou, lebo nevidíme na schody, náš plynový kotol má, žiaľbohu elektrickú reguláciu.
Read more...
 
Elektroinštalácie dnes a zajtra
Written by Peter Kaštíl   

Pod pojmom elektroinštalácia si väčšina z nás predstaví nekonečnú spleť káblov, súčiastok a podaktorí aj úmorné vysekávanie do panela či iné nepríjemnosti. To však bolo včera. Dnes sa s touto témou spájajú už príjemnejšie zážitky a dokonca vieme, že zajtra môžu byť ešte príjemnejšie. Pokojne sa môžete nechať o tom presvedčiť aj nasledujúcimi riadkami.

Read more...
 
Prepäťové ochrany
Written by Ing. Rudolf Petruš | ABB   
Prepätie v napájacích sieťach môže vzniknúť z viacerých príčin, medzi ktoré patria:
- atmosférické prepätia, ktoré vznikajú priamym alebo nepriamym zásahom blesku do vonkajšieho vzdušného vedenia alebo priamym zásahom blesku do bleskozvodnej sústavy,
- spínacie pochody v sieťach, a to hlavne spínaním zariadení s vysokou indukčnosťou (transformátory a motory veľkých výkonov) alebo pri vypnutí ističov či poistiek vyšších menovitých prúdov,
-parazitné prepätia, ktoré vznikajú pri používaní polovodičových spínacích prvkov (najmä vo zváracích agregátoch), pri tyristorovom spínaní alebo pri rozbehoch elektromotorov.
Read more...
 
Návrh elektroinštalácie v byte
Written by Všetko o rekonštrukcii bytu | Jaga group   

Pre správnu funkciu každej časti bytu – a to platí aj pre elektroinštaláciu – musíme mať predovšetkým dobrý návrh. Ten pre vás môžu vykonať len osoby, ktoré majú na takúto prácu oprávnenie. Pre elektroinštaláciu treba mať projekt aj preto, že bez neho by vám revízny technik nemohol urobiť revíziu, vystaviť revíznu správu a elektrárne by vám zasa nepripojili elektromer.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2