Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Projektovanie elektroinštalácií, elektrotechnických zariadení a rozvodov do 52KV
 • prípojky a rozvody nízkeho napätia NN, priemyselné rozvody, domové inštalácie
 • prípojky a rozvod VN, trafostanice, VN rozvodne
 • svetelno-technické projekty, 3D vizualizácie a simulácie osvetlenia interérov a exteriérov, vonkajšie osvetlenie
 • aktívne a pasívne štrukturované počítačové siete, telefónne rozvody
 • aktívne a pasívne televízne rozvody
 • elektrická požiarna signalizácia (EPS), domáci požiarný evakuačný rozhlas (DER)
 • elektrické zabezpečovacie systémy (EZS), poplachové systémy hlásenia narušenia (PSN)
 • domáce dorozumievacie zariadenia, audiotelefóny, videotelefóny, kamerové systémy (CCTV)
 • aktívne a pasívne bleskozvody, uzemnenie objektov
 • inteligentné elektroinštalácie (eib, instabus, nikobus, lutron, TAC)
 • meranie a regulácia (MaR) kúrenia, vzduchotechniky a klimatizácie
 • fotovoltaické (fotovoltické) slnečné elektrárne
 

Referencie

 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie
 • Referencie

Kontakt

PINEL, spol. s r.o.
Viedenská cesta 257
Objekt Leberfinger
851 01 Bratislava

T: +421 948 323 030

pinel(a)pinel.sk