Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
KÚPELNE: Elektrická inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou mimo vymedzených zón

... je treba vedieť všeobecné požiadavky na elektrickú inštaláciu a pripojenie spotrebičov v týchto priestoroch vzhľadom na bezpečnosť osôb. Zo všeobecných požiadaviek pre priestory mimo vymedzených zón vyplýva ...

Elektrická inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou mimo vymedzených zón
V novej norme v priestoroch s vaňou alebo sprchou sú vymedzené tri zóny 0, 1 a 2. Z toho vyplýva, že zóna 3 uvedená v predchádzajúcej norme sa rozšírila na celý priestor miestnosti obsahujúcej vaňu alebo sprchu.

Aj keď v novej norme nie sú uvedené požiadavky na elektrické zariadenie nachádzajúce sa mimo vymedzených zón, je treba vedieť všeobecné požiadavky na elektrickú inštaláciu a pripojenie spotrebičov v týchto priestoroch vzhľadom na bezpečnosť osôb. Zo všeobecných požiadaviek pre priestory mimo vymedzených zón vyplýva:

  • Všetky elektrické obvody nachádzajúce sa v miestnosti s kúpacou vaňou alebo sprchou, teda aj v priestoroch mimo vymedzených zón musia byť chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

  • Zásuvky a spínače sa môžu umiestňovať v priestoroch mimo vymedzených zón za predpokladu rešpektovania podmienok platiacich pre umývací priestor, ak sa tento nachádza v priestore mimo vymedzených zón