Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Plánovanie elektrickej inštalácie pre rodinný dom
Ako samozrejmosť považujeme rozsvietenie svetla, zasunutie zástrčky do zásuvky atď. Ale aby to bolo možné i v dome, ktorý sa chystáme stavať, musíme si dôkladne rozmyslieť, aké bude naše zadanie pre projektanta. V budúcnosti sa tak vyhneme výpadkom elektriny, používaniu rozbočovačov, predlžovačiek, úrazom elektrickým prúdom, nevyhoríme.

Čo si je teda nutné dôkladne premyslieť
Elektrifikáciou rodinného domu je potrebné sa zaoberať už pri nákupe stavebného pozemku. Ak bude možné zaviesť k pozemku káble z dvoch nezávislých transformačných staníc, budeme mať zálohované napájanie. Ak bude pozemok s napojením na plyn, môže vyhovieť menší elektrický príkon. Elektrická prípojka by mala vyhovieť všetkým zmenám v budúcom dome, napríklad dobudovaniu sauny, zimnej záhrady a pod. Preto je veľmi účelné vytvoriť si zoznam spotrebičov v každej miestnosti i s ohľadom na budúce dozariaďovanie a pokúsiť si stanoviť súčiniteľ súdobosti (čo bude zapnuté súčasne), tým získame požadovaný príkon. Pre väčšinu rodinných domov je postačujúci elektrický príkon 3 x 25A.

Trojfázová sústava, ktorá bude do domu zavedená by mala byť vhodným zapojením vyvážená. Súdobý príkon do domu by mal byť rozdelený do jednotlivých fáz, čo sa dosiahne rozdelením jednotlivých okruhov (obvodov). Elektrinu je nutné zaviesť počas stavby všade: do záhrady, do kôlne, altánku, k záhradnému krbu, k bazénu, pretože akékoľvek dodatočné zmeny v rozvodoch prinášajú komplikácie.

Elektrické vývody a vypínače
Preč sú už doby, kedy bola v miestnosti jedna zásuvka a jeden vypínač. Nároky na osvetlenie a počet vývodov zásuviek neustále rastú. Elektrické vývody a vypínače je preto vhodné starostlivo vyberať a dôkladne naplánovať. Určite nebude chybou poradiť sa s architektom, aby bola elektrická inštalácia funkčná, spoľahlivá, trvanlivá, nenápadná a estetická.

Vhodný počet a polohu vývodov (zásuviek) doporučuje norma, ktorá u nás platí od roku 2000 STN 33 2000-1, pre vnútorné rozvody zostavá v platnosti STN 33 2130, 6 dvojzásuviek v miestnosti väčšej ako 20 m2, minimálne 5 do kuchyne. Vypínače je praktické umiestniť 70 cm nad podlahu (možno ovládať kolenom, visiacou rukou alebo zo sedu). Ponúka sa tiež použitie pohybového snímača na automatické rozsvecovanie (je dôležité dôkladne zvážiť jeho užitočnosť). Výhodné je zakresliť si skutočný stav inštalácie a starostlivo ho uschovať.

Bezpečnosť zvýši použitie prúdových chráničov (v kúpelni, práčovni, v kuchyni). Spoľahlivý chod počítačov sa dá zaistiť použitím predpäťových ochrán (STN 33 0420). Počas stavby sa tiež vyplatí inštalovať rozvody zvončekov, telefónov, bezpečnostnej signalizácie, intercomu, televízneho signálu a ďalších.

Výkopové práce a priebeh výstavby
Pri výkopových prácach je nutné uložiť prívodný kábel a pod základy domu položiť uzemňovaciu pásovinu. Za určitých okolností sa dá toto uzemnenie použiť aj pre bleskozvody.

Počas výstavby je nutné počítať s trasami káblov a ich priestupmi (medzi izbami a poschodiami). Celú elektroinštaláciu je nutné ukončiť pred započatím omietok. V miestnostiach s budúcimi obkladmi je výhodné uložiť vodiče do trubiek.

Ak nepodceníte prípravu zadania projektantovi, nezabudnete na nič a podarí sa vám odhadnúť budúci vývoj domácnosti, stane sa elektrická inštalácia i vo vašom dome úplnou samozrejmosťou a bude desiatky rokov slúžiť bezpečne a spoľahlivo.