Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž je integrovaný distribučný systém s tzv. otvorenou architektúrou vo vnútri budovy alebo v komplexe budov. Prepojuje hlasovú, obrazovú a dátovú komunikáciu, automatické riadenie budovy, spínacie zariadenia a ostatné informačné a správne systémy. Taktiež umožňuje napojenie na vonkajšie komunikačné siete. Zahŕňa všetky káblové slaboprúdové rozvody a s nimi spojené rozvádzacie komponenty medzi bodom, kde sa tieto rozvody pripájajú k vonkajšej sieti alebo telefónnym linkám a hlasovými, dátovými a videoterminálmi na pracovisku.

Štrukturované kabeláže sú budované na základe doporučenia a norem. To delí kábelový systém na dve základné lokality – rozvádzač (wiring closet) a pracovnú oblasť (working area). Rozvádzač a pracovná oblasť sú spojené horizontálným rozvodom.Ak sa vyskytuje v miest viacerých rozvádzačov, sú rozdelené na centrálný rozvádzač - MDF (main distribution facility) a podružné rozvádzače - IDF (intermediate distribution facility). Centrálný rozvádzač MDF sa v sieti vyskytuje iba jeden a ide o najvýznamnejší komponent u kabeláže, lebo v ňom sú vačšinou sústredené centrálne prvky ako sú smerovacie prepínače, pripojenie k Internetu, telefónna ústredňa, ... Podružných rozvádzačov IDF môže byť v kabelážnom systéme v nešpecifikovanom množstve. Platí však pravidlo, že každé poschodie by malo mať vlastný rozvádzač, naviac minimálne jeden na každých 1000 m2.

Prepojenie MDF a IDF je realizované prostredníctvom tzv. vertikálnych rozvodov. Vačšinou bývajú optické i keď môžu byť aj metalické. Tzv. poschodové káble sú nielen v rámci budovy, ale i medzi budovami. V tom prípade sú pre dátové komunikácie používané výhradne káble optické.

V MDF a IDF sú umiestnené prepojovacie systémy, často nazývané prepojovacie panely (patch panel), pripevnené na stene alebo v 19" rozvádzacých skriniach (RACK). Zadná časť prepojovacých systémov slúži pre ukončenie káblu horizontálných rozvodov. Predná časť prepojovacých systémov je osadená buď konektormi RJ45 pre rýchle prepojenie s aktívnými prvkami alebo špeciálnými zárezovými konektormi závislými na výrobcovi – používajú sa pre možnost rozobrania káblu na jednotlivé páry.

Horizontálne rozvody vačšinou bývajú metalické i keď môžu byť aj optické.Jeden konec je na prepojovacom panely a druhý je ukončený v zásuvke. Zásuvky prostredníctvom konektoru RJ45 ponúkajú možnosť pripojiť prakticky ľubovoľný koncový prvok (telefon, tlačiareň, počítač, ...).

Pre prepojovanie koncových prvkov k zásuvke a prepojovanie portu aktívnych prvkov s prepojovacím panelom sa používajú prepojovacie káble (patch cable alebo patch cord).

Pomerne dôležitou súčasťou 19“ skriní (RACK) s aktívnymi prvkami a prepojovacími panelmi sú vodiace lišty pre prepojovacie káble, nielen horizontálne, ale i vertikálne.

Výhody štrukturovanej kabeláže:

- Zapadá do prostredia zloženého zo zariadenia mnohých výrobcov
-  Podporuje takmer všetky komunikačné služby v budove
-  Flexibilné pri sťahovaní a rozširovaní
-  Jednoduchý design
-  Nízke náklady na komponenty, inštaláciu, implementáciu a údržbu.

Existujú tieto základné typy topológie:
- kruhová (počítače sú pospájané dookola každý s dvomi ďalšími)
- hviezdicová (počítače sú pripojené na jeden centrálny bod: HUB = rozbočovač)
- zbernicová 

Tu si treba uvedomiť rozdiel medzi fyzickou a logickou topológiou: fyzická určuje, ako sú stanice pospájané fyzickým vedením, logická zas určuje, ako sa táto sieť v skutočnosti bude správať (z hľadiska prenosu dát).

 

Typy sietí LAN:
ARCNet (Attached Resource Computing Network) – hviezdicová topológia, prenosová rýchlosť max. 2,5 Mb/s, využíva 93-ohmový koaxiálny kábel;

Token Ring - fyzicky hviezdicová, logicky kruhová topológia, prenosová rýchlosť bežne do 16 Mb/s, kabeláž koaxiálna alebo UTP; svojho času veľmi výkonný typ, ale najmä kvôli cene bol vytlačený Ethernetom,
(oba tieto typy používajú princíp tokenu - určitý kúsok dát, ktorý putuje medzi stanicami ako „ide pešek dokola“, vysiela len tá stanica, ktorá ho má)
 Ethernet - v súčasnosti (v rôznych modifikáciách) dominujúci typ, logická topológia zbernicová (na princípe zdieľania média - stanica začne vysielať keď nevysiela žiadna iná; všetky ostatné môžu dáta prijímať, ak sa stane, že dve stanice začnú vysielať naraz (kolízia), zastavia sa a po určitom čase pokus opakujú), fyzická topológia zbernicová (10Base5, 10Base2) alebo hviezdicová (10BaseT, 100BaseT,...)
Keďže Ethernet je najrozšírenejšou sieťou, trochu sa pri ňom ešte pristavím. Existuje niekoľko typov kabeláže:
 10Base5 (hrubý Ethernet) - žltý hrubý koaxiálny kábel - poskytuje dlžky segmentu až 500 metrov, bežne sa však už nepoužíva
 10Base2 (tenký Ethernet) - 50-ohmový koax. kábel (šedý/čierny) - vďaka cene rozšírený najmä v domácich sieťach, počítače sú k sieti pripojené pomocou T-konektorov spájajúcich jednotlivé časti kábla, na oboch koncoch ukončená zakončovacím odporom (terminátorom)
 10BaseT - štvorpárová krútená dvojlinka (UTP) - stanice sú pripojené k rozbočovaču (HUBu), tie môžu byť ďalej prepojené s tzv. prepínačmi (switch; obšírne vysvetlenie princípu by išlo nad rámec tohto zhrnutia), niekedy sa používajú aj optické káble, kombinácia rôznych metalických či optických vedení sa nazýva štruktúrovaná kabeláž.
 100BaseT - podobný ako predošlý, na rozdiel od predchádzajúcich typov s prenosovou rýchlosťou max. 10 Mb/s umožňuje až 100 Mb/s.
 1000BaseT (Gigabit Ethernet) - až 1 Gb/s, vyžaduje optické vedenia príp. vysokvalitné metalické káble, zatiaľ používaný len vo väčších firmách, kde sú nároky na sieťové prenosy extrémne veľké.