Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Bleskozvod - údržba a opravy
Napriek povinnosti zabezpečiť budovu bleskozvodom ho najmä staršie rodinné domy nemajú namontovaný. Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Našťastie, v súčasnosti okrem stavebných úradov vyžadujú bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne, takže mnoho vlastníkov pristupuje k ich oprave. Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami.

Najľahšie viditeľnou poruchou bleskozvodu je prerušený zvod k uzemňovacej časti

Takáto oprava strešného zvodu by mala byť dočasná a to iba vtedy, ak vyhovuje uzemňovacia časť bleskozvodu


Majiteľ domu môže predovšetkým vizuálnou kontrolou posúdiť, či je oprava potrebná. Oprava je nevyhnutná vtedy, ak je prerušený niektorý so zvodov (drôt FeZn s priemerom 8 mm) od zbernej tyče k uzemňovacím tyčiam (tyč FeZn s priemerom 28 mm/2 000 mm), respektíve uzemňovacej doske. Okrem toho treba skontrolovať, či sú k bleskozvodu pripojené všetky kovové predmety umiestnené na streche (kovové olemovanie komínov, kovové odkvapové žľaby, plechové úžľabia, kovové okenné parapety a kovové súčasti strešných okien). Pri radovej zástavbe musí byť bleskozvod prepojený s bleskozvodom priľahlých susedných objektov.

Zbernú tyč bleskozvodu treba umiestniť tak, aby bola zabezpečená jej dobrá stabilita a zároveň aby hrot tyče bol najvyšším bodom budovy

Na meraciu svorku sa pripája meracie zariadenie pri kontrole zemného odporu sústavy. Zvyčajne sa nachádza nad ochranným uholníkom vo výške dostupnej na meranie


Ak bleskozvod zodpovedá týmto základným požiadavkám, treba na posúdenie jeho funkčnosti ešte zmerať zemný odpor. Aj to musí urobiť pracovník s príslušnými skúškami (napríklad revízny elektrikár), pričom odpor nameraný na meracej svorke nesmie byť vyšší než 15 Ohmov. Ak uzemňovacia časť bleskozvodu zodpovedá norme, je možné prípadné nedostatky nadzemnej časti opraviť. Opravu však musí vykonať odborná firma s príslušným certifikátom.